Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2017
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2017
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2017
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Există obligaţia angajatorilor de a se înregistra ca operatori de date cu caracter personal?


Întrebare: V-aş ruga să-mi comunicaţi dacă există obligaţia angajatorilor de a se înregistra ca operator de date cu caracter personal, având în vedere faptul că operează cu datele angajaţilor în completarea contractelor de muncă, a actelor adiţionale şi a înregistrărilor în Revisal.


Răspuns: Răspunsul, pe scurt, este nu. În conformitate cu precizările existente pe site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal:

Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 reglementează obligaţia angajatorilor/prestatorilor care operează efectiv în registru de a prelucra datele cu caracter personal ale salariaţilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată.

În cazul în care o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, prelucrează date cu caracter personal în scopul stabilit de Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal.

Astfel:
- angajatorii au calitatea de operatori de date cu caracter personal;
- prestatorii care operează efectiv în registru sunt persoane împuternicite de către operator. Efectuarea prelucrărilor prin persoane împuternicite trebuie să se desfăşoare în baza unui contract încheiat în formă scrisă, care va cuprinde în mod obligatoriu obligaţia persoanei împuternicite de a acţiona doar în baza instrucţiunilor primite de la operator şi faptul că îndeplinirea obligaţiilor privind aplicarea de măsuri de securitate revine şi persoanei împuternicite.

Operatorii care prelucrează datele angajaţilor conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 au, în principal, urmatoarele obligaţii:
- respectarea drepturilor persoanei vizate: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18);
- asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor prelucrate (art. 19 şi art. 20).

Operatorii sunt scutiţi de obligaţia de notificare către Autoritatea de supraveghere numai pentru prelucrarea datelor angajaţilor în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale, conform prevederilor Deciziei nr. 90/2006 emisă de preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal.

În acelaşi timp, precizăm că operatorii care prelucrează datele cu caracter personal ale angajaţilor în scopul stabilit de Hotărârea de Guvern nr.500/2011 au obligaţia de a notifica Autoritatea de supraveghere celelalte prelucrări de date cu caracter personal efectuate de societăţile respective, ce nu se încadrează în situaţiile de excepţie de la obligaţia notificării, stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin deciziile 90/2006 şi 100/2007, cum ar fi prelucrările de date personale efectuate în scop de: selecţie şi plasare forţă de muncă, tranzacţii imobiliare, servicii hoteliere şi de turism, monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi sau bunurilor publice/private (supraveghere video), servicii de asigurări şi reasigurări, marketing direct şi altele.


Răspuns valabil la data de 16.03.2017 (3.719 vizualizări)


comentarii


Întrebări şi răspunsuri recente
- Ce avantaje vor avea contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie 2017? (01.09.2017) (3.572 vizualizări)
- Cât este în prezent impozitul pe tranzacţiile imobiliare? (04.04.2017) (3.884 vizualizări)
- O firmă în procedură de faliment trebuie să depună declaraţia 101? (23.02.2017) (3.764 vizualizări)
- Tratamentul fiscal al venitului din lichidarea unei persoane juridice (02.01.2017) (3.362 vizualizări)
- Ce informaţii constituie secret fiscal? (01.01.2017) (3.774 vizualizări)

Articole recente
- Comunicat ITM privind negocierea colectivă pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 79/2017 (22.11.2017) (5.761 vizualizări)
- Luni, 27 noiembrie 2017, termen limită pentru plata impozitului pentru închirierea camerelor în scop turistic (22.11.2017) (1.612 vizualizări)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 13-19 noiembrie 2017 (20.11.2017) (1.415 vizualizări)
- Comunicat ANAF: Creştere a TVA colectată în trimestrul III, rezultat al acţiunilor de control (16.11.2017) (1.928 vizualizări)
- Situaţia angajatorilor cu datorii la plata asigurărilor sociale (14.11.2017) (2.989 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului "Prima Chirie" (25.05.2017)
- Adrian Vasilescu, BNR: "Avem nevoie de o strategie de locuire" (24.05.2017)
- AFI Europa România a înregistrat un venit operaţional net de 12,2 mil. € în T1 (23.05.2017)
- BCR atrage 10.000 de noi clienţi de Mobile Banking în fiecare lună (22.05.2017)
- Ministrul Agriculturii: "Legea risipei alimentare trebuie modificată, de aceea nu sunt încă norme de aplicare" (21.05.2017)
- SAL-Fin: Peste jumătate dintre cererile de soluţionare a litigiilor au fost rezolvate (20.05.2017)
- ANPC a dat amenzi de peste 126.000 lei în complexul Dragonul Roşu (19.05.2017)
- Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea (18.05.2017)
- AOAR: Guvernul trebuie să identifice surse reale şi sustenabile de majorare a veniturilor bugetare (17.05.2017)
- Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depăşit numărul de cartele preplătite active (17.05.2017)


Copyright ©2011-2017 Pandora Impex SRL.