Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2022
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2023
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2023
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Există obligaţia angajatorilor de a se înregistra ca operatori de date cu caracter personal?


Întrebare: V-aş ruga să-mi comunicaţi dacă există obligaţia angajatorilor de a se înregistra ca operator de date cu caracter personal, având în vedere faptul că operează cu datele angajaţilor în completarea contractelor de muncă, a actelor adiţionale şi a înregistrărilor în Revisal.


Răspuns: Răspunsul, pe scurt, este nu. În conformitate cu precizările existente pe site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal:

Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 reglementează obligaţia angajatorilor/prestatorilor care operează efectiv în registru de a prelucra datele cu caracter personal ale salariaţilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată.

În cazul în care o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, prelucrează date cu caracter personal în scopul stabilit de Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal.

Astfel:
- angajatorii au calitatea de operatori de date cu caracter personal;
- prestatorii care operează efectiv în registru sunt persoane împuternicite de către operator. Efectuarea prelucrărilor prin persoane împuternicite trebuie să se desfăşoare în baza unui contract încheiat în formă scrisă, care va cuprinde în mod obligatoriu obligaţia persoanei împuternicite de a acţiona doar în baza instrucţiunilor primite de la operator şi faptul că îndeplinirea obligaţiilor privind aplicarea de măsuri de securitate revine şi persoanei împuternicite.

Operatorii care prelucrează datele angajaţilor conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 au, în principal, urmatoarele obligaţii:
- respectarea drepturilor persoanei vizate: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18);
- asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor prelucrate (art. 19 şi art. 20).

Operatorii sunt scutiţi de obligaţia de notificare către Autoritatea de supraveghere numai pentru prelucrarea datelor angajaţilor în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale, conform prevederilor Deciziei nr. 90/2006 emisă de preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal.

În acelaşi timp, precizăm că operatorii care prelucrează datele cu caracter personal ale angajaţilor în scopul stabilit de Hotărârea de Guvern nr.500/2011 au obligaţia de a notifica Autoritatea de supraveghere celelalte prelucrări de date cu caracter personal efectuate de societăţile respective, ce nu se încadrează în situaţiile de excepţie de la obligaţia notificării, stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin deciziile 90/2006 şi 100/2007, cum ar fi prelucrările de date personale efectuate în scop de: selecţie şi plasare forţă de muncă, tranzacţii imobiliare, servicii hoteliere şi de turism, monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi sau bunurilor publice/private (supraveghere video), servicii de asigurări şi reasigurări, marketing direct şi altele.


Răspuns valabil la data de 16.03.2017 (8.288 vizualizări)


comentarii


Întrebări şi răspunsuri recente
- Termenul de depunere al declarației 101 în anul 2022 (24.02.2022) (2.461 vizualizări)
- Prescripția dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale (16.12.2021) (3.343 vizualizări)
- Susținerea orală a contestației la actul administrativ fiscal (24.12.2020) (2.625 vizualizări)
- Ce este concordatul preventiv? (14.07.2020) (3.385 vizualizări)
- Cine poate fi expertul independent care poate întocmi planul de restructurare a obligațiilor bugetare? (09.07.2020) (5.522 vizualizări)

Articole recente
- Noutăți privind restituirea TVA către entitățile nonprofit (07.09.2023) (887 vizualizări)
- Impozitarea bacșișului (21.08.2023) (1.111 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 24-30 aprilie 2023 (15.05.2023) (93 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 17-23 aprilie 2023 (26.04.2023) (71 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 10-16 aprilie 2023 (24.04.2023) (75 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Bursele europene au închis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au închis în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a deschis în creştere (09.04.2020)
- Bursele asiatice au închis în apreciere (09.04.2020)
- Euro s-a depreciat la 4,8278 lei (09.04.2020)
- ROBOR la trei luni a scăzut la 2,54% (09.04.2020)
- Bursele europene au deschis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au deschis în apreciere (09.04.2020)
- La mijlocul şedinţei, bursele asiatice erau în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a închis în creştere (09.04.2020)


Copyright ©2011-2023 Pandora Impex SRL.