Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2020
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2020
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2020
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Stabilire din oficiu impozit pe veniturile persoanelor fizice


În Monitorul Oficial nr.897 din 6 noiembrie 2019, a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr.2862 din 24 octombrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2018.

Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul ANAF de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă și categorie de venit, potrivit Codului de procedură fiscală.

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice.

Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere pe baza informațiilor existente în evidența fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate, după caz, în funcție de natura venitului realizat, precum și din schimbul de informații între ANAF și autorități fiscale din străinătate.

Lista va cuprinde persoanele fizice care au realizat, în anul de impunere, următoarele tipuri de venit:
a) activități independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;
c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
d) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepția veniturilor din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și pentru care nu s-a exercitat opțiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real;
e) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
f) silvicultură și/sau piscicultură;
g) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condițiile derulării contractului de închiriere în anul de impunere;
h) activități independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;
i) cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente, impuse pe baza normelor de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;
j) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
k) venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit;
l) venituri din străinătate pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii.

În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicația informatică, emite Lista persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declarația de impunere.

În termen de 15 zile de la emiterea Listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, compartimentul de specialitate emite și comunică persoanelor din listă Notificarea privind nedepunerea la termen a declarației de impunere.

În termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor privind nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor care nu au depus declarația de impunere, prin eliminarea din aceasta a contribuabililor care, ca urmare a notificării primite, au depus declarația de impunere.

După parcurgerea etapelor procedurale de mai sus, compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu.

Estimarea bazei de impozitare se efectuează pe baza tuturor informațiilor existente la dosarul fiscal al contribuabilului sau a informațiilor existente în evidența fiscală, după caz, referitoare la anul de impunere sau anii anteriori, după caz, din cadrul perioadei de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale.

Impozitul anual datorat/Impozitul pe venitul/câștigul net anual datorat se stabilește de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute de legislația în vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu asupra bazei de impozitare estimate.

Formularul 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice" se emite de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care: a) un exemplar se comunică contribuabilului; b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declarația de impunere privind obligațiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se anulează la data depunerii declarației de impunere.

În cazul în care contribuabilul depune declarația de impunere privind obligațiile care au format obiectul impunerii din oficiu după termenul de 60 de zile, compartimentul de specialitate comunică contribuabilului faptul că sumele stabilite prin decizia de impunere din oficiu se mențin.

În situația în care informațiile și documentele necesare pentru aplicarea procedurilor de impunere din oficiu nu sunt disponibile, compartimentul de specialitate întocmește, pentru fiecare an fiscal, o listă a persoanelor fizice pentru care nu există informațiile necesare impunerii din oficiu pe care o transmite anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor celui în care persoanele fizice au fost incluse în listă, structurilor din cadrul ANAF cu atribuții de inspecție fiscală persoane fizice.


Data publicării: 08.11.2019 (2.027 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Declarația unică se depune până la data de 25 mai 2020 (26.02.2020) (493 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 17-23 februarie 2020 (24.02.2020) (911 vizualizări)
- Marți, 25 februarie 2020, termen limită pentru depunerea formularului 101 de către ONG-uri și alte categorii de contribuabili (21.02.2020) (1.546 vizualizări)
- Obligația depunerii formularelor 392A, 392B și 393, suspendată până la data de 31 decembrie 2022 (18.02.2020) (820 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 10-16 februarie 2020 (17.02.2020) (1.023 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- În ce conturi se plătesc obligațiile declarate prin D112? (02.09.2019) (2.611 vizualizări)
- Cum aflăm IBAN-ul contului unic pentru plata obligațiilor fiscale din declarația unică (07.12.2018) (5.268 vizualizări)
- Este obligatoriu registrul unic de control pentru PFA? (27.12.2017) (10.454 vizualizări)
- Se va folosi formularul 700 pentru anularea prin opţiune a codului de TVA? (12.12.2017) (4.705 vizualizări)
- Ce avantaje vor avea contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie 2017? (01.09.2017) (4.832 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Cinteză, BNR: Începând de ieri, verificăm băncile dacă au un plan de reacţie la coronavirus (26.02.2020)
- Bursele asiatice au închis în scădere (26.02.2020)
- Euro s-a depreciat la 4,8074 lei (26.02.2020)
- Wizz Air a scos din funcţiune aeronava cu care a călătorit italianul diagnosticat cu coronavirus (26.02.2020)
- ROBOR la trei luni a scăzut la 2,95% (26.02.2020)
- Indicii BVB au deschis în scădere (26.02.2020)
- Bursele europene au deschis în scădere (26.02.2020)
- Wall Street a închis în teritoriu negativ (26.02.2020)
- La mijlocul şedinţei, bursele asiatice erau în teritoriu negativ (26.02.2020)
- Coronavirusul invadează Europa: Austria şi Croaţia raportează primele cazuri de infecţie (25.02.2020)


Copyright ©2011-2020 Pandora Impex SRL.