Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2018
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2019
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2019
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Stabilire din oficiu impozit pe veniturile persoanelor fizice


În Monitorul Oficial nr.897 din 6 noiembrie 2019, a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr.2862 din 24 octombrie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2018.

Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul ANAF de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă și categorie de venit, potrivit Codului de procedură fiscală.

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice.

Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere pe baza informațiilor existente în evidența fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate, după caz, în funcție de natura venitului realizat, precum și din schimbul de informații între ANAF și autorități fiscale din străinătate.

Lista va cuprinde persoanele fizice care au realizat, în anul de impunere, următoarele tipuri de venit:
a) activități independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;
c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
d) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepția veniturilor din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și pentru care nu s-a exercitat opțiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real;
e) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
f) silvicultură și/sau piscicultură;
g) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condițiile derulării contractului de închiriere în anul de impunere;
h) activități independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;
i) cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente, impuse pe baza normelor de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;
j) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
k) venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit;
l) venituri din străinătate pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii.

În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicația informatică, emite Lista persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declarația de impunere.

În termen de 15 zile de la emiterea Listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, compartimentul de specialitate emite și comunică persoanelor din listă Notificarea privind nedepunerea la termen a declarației de impunere.

În termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor privind nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor care nu au depus declarația de impunere, prin eliminarea din aceasta a contribuabililor care, ca urmare a notificării primite, au depus declarația de impunere.

După parcurgerea etapelor procedurale de mai sus, compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care urmează a fi impuse din oficiu.

Estimarea bazei de impozitare se efectuează pe baza tuturor informațiilor existente la dosarul fiscal al contribuabilului sau a informațiilor existente în evidența fiscală, după caz, referitoare la anul de impunere sau anii anteriori, după caz, din cadrul perioadei de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale.

Impozitul anual datorat/Impozitul pe venitul/câștigul net anual datorat se stabilește de organul fiscal prin aplicarea cotei de impozitare prevăzute de legislația în vigoare pentru anul fiscal pentru care se face impunerea din oficiu asupra bazei de impozitare estimate.

Formularul 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice" se emite de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care: a) un exemplar se comunică contribuabilului; b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declarația de impunere privind obligațiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se anulează la data depunerii declarației de impunere.

În cazul în care contribuabilul depune declarația de impunere privind obligațiile care au format obiectul impunerii din oficiu după termenul de 60 de zile, compartimentul de specialitate comunică contribuabilului faptul că sumele stabilite prin decizia de impunere din oficiu se mențin.

În situația în care informațiile și documentele necesare pentru aplicarea procedurilor de impunere din oficiu nu sunt disponibile, compartimentul de specialitate întocmește, pentru fiecare an fiscal, o listă a persoanelor fizice pentru care nu există informațiile necesare impunerii din oficiu pe care o transmite anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor celui în care persoanele fizice au fost incluse în listă, structurilor din cadrul ANAF cu atribuții de inspecție fiscală persoane fizice.


Data publicării: 08.11.2019 (1.673 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 11 noiembrie-1 decembrie 2019 (02.12.2019) (794 vizualizări)
- Modificări procedură eliberare certificat de atestare fiscală (27.11.2019) (1.672 vizualizări)
- Noi documente disponibile în Spațiul Privat Virtual pentru persoanele juridice (25.11.2019) (2.382 vizualizări)
- Atribuirea numărului de ordine pentru casele de marcat cu jurnal electronic se poate face și prin Spațiul Privat Virtual (20.11.2019) (1.116 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 21 octombrie-10 noiembrie 2019 (12.11.2019) (1.909 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- În ce conturi se plătesc obligațiile declarate prin D112? (02.09.2019) (2.348 vizualizări)
- Cum aflăm IBAN-ul contului unic pentru plata obligațiilor fiscale din declarația unică (07.12.2018) (4.858 vizualizări)
- Este obligatoriu registrul unic de control pentru PFA? (27.12.2017) (10.005 vizualizări)
- Se va folosi formularul 700 pentru anularea prin opţiune a codului de TVA? (12.12.2017) (4.525 vizualizări)
- Ce avantaje vor avea contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie 2017? (01.09.2017) (4.725 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului "Prima Chirie" (25.05.2017)
- Adrian Vasilescu, BNR: "Avem nevoie de o strategie de locuire" (24.05.2017)
- AFI Europa România a înregistrat un venit operaţional net de 12,2 mil. € în T1 (23.05.2017)
- BCR atrage 10.000 de noi clienţi de Mobile Banking în fiecare lună (22.05.2017)
- Ministrul Agriculturii: "Legea risipei alimentare trebuie modificată, de aceea nu sunt încă norme de aplicare" (21.05.2017)
- SAL-Fin: Peste jumătate dintre cererile de soluţionare a litigiilor au fost rezolvate (20.05.2017)
- ANPC a dat amenzi de peste 126.000 lei în complexul Dragonul Roşu (19.05.2017)
- Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea (18.05.2017)
- AOAR: Guvernul trebuie să identifice surse reale şi sustenabile de majorare a veniturilor bugetare (17.05.2017)
- Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depăşit numărul de cartele preplătite active (17.05.2017)


Copyright ©2011-2019 Pandora Impex SRL.