Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2015
- Codul fiscal actualizat în 2015
- Codul de procedură fiscală actualizat în 2015
- Legea contabilităţii republicată

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Procedura înregistrării contractelor încheiate cu nerezidenţi persoane fizice şi juridice
În documentarul de mai jos, vă prezentăm procedura înregistrării contractelor încheiate cu nerezidenţi persoane fizice şi juridice.

Obligaţie

Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine au obligaţia să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabile.

Declarare

Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a „Declaraţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, iniţiale/adiţionale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente“, cod MFP 14.13.01.40/n, fără a fi însoţită de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaraţie. Declaraţia se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege. În situaţia în care în datele declarate iniţial intervin modificări, acestea se declară în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei declaraţii rectificative. Declaraţia se rectifică bifându-se cu „X“ căsuţa prevăzută în acest scop.

Înregistrarea contractelor/documentelor menţionate mai sus, indiferent de durata acestora, se efectuează la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine, beneficiare ale activităţilor prevăzute mai sus, îşi au domiciliul fiscal, conform legii. Prin excepţie, persoanele juridice române care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit reglementărilor legale în vigoare, au obligaţia înregistrării contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare. Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă sau orice alte documente corespunzătoare.

Atenţie! Contractele/documentele încheiate de persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării.

Sancţiuni

Neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, conform prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

*

Bază legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 695/10.10.2012.


Data publicării: 08.04.2014 (659 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Comunicat ANAF: Situaţiile financiare ale societăţilor în lichidare (02.10.2015) (446 vizualizări)
- Proiect de ordin ANAF privind cazierul fiscal (02.10.2015) (147 vizualizări)
- Obligaţii declarative cu termene în luna octombrie 2015 (01.10.2015) (294 vizualizări)
- Procedura recuperării TVA din state membre ale Uniunii Europene (29.09.2015) (419 vizualizări)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 18-24 septembrie 2015 (28.09.2015) (695 vizualizări)


Întrebări şi răspunsuri recente
- Norma de venit aplicabilă în cazul mutării PFA în alt judeţ (22.09.2015) (271 vizualizări)
- Program informatic realizat în regie proprie: înregistrare ca produs sau imobilizare? (11.09.2015) (613 vizualizări)
- Deductibilitate diurnă pentru deplasările în străinătate (02.09.2015) (1.718 vizualizări)
- Obligativitatea casei de marcat fiscale pentru încasarea chiriei de către operatorii economici (02.09.2015) (1.443 vizualizări)
- Necesitatea casei de marcat pentru o agenţie imobiliară (01.09.2015) (675 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Tezele de doctorat, într-un registru electronic, pentru depistarea cazurilor de plagiat (02.10.2015)
- Euro s-a depreciat la 4,4130 lei, iar dolarul la 3,9536 lei (02.10.2015)
- Kaufland intră pe piaţa din Republica Moldova (02.10.2015)
- Companiile aeriene vor înregistra peste 3,9 miliarde de călători, până în 2017 (02.10.2015)
- Patru burse europene au deschis în creştere (02.10.2015)
- Guvernul pregăteşte o mini-amnistie fiscală (02.10.2015)
- Indicii BVB au deschis în creştere (02.10.2015)
- Energia regenerabilă va reprezenta 26% din producţia de electricitate în 2020 (AIE) (02.10.2015)
- Teva Pharmaceutical a plătit 2,3 miliarde dolari pentru Rimsa (02.10.2015)
- Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut cu 9,6% (02.10.2015)


Copyright ©2011-2015 Pandora Impex SRL.