Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2018
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2018
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2018
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Principalele obligaţii declarative cu termene în luna august 2017


În luna august 2017, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 7 august 2017, inclusiv:

- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna iulie 2017 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr.1165/2009.

Până la 10 august 2017, inclusiv:

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF 3698/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele juridice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art.310, alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF 3698/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele fizice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art.310, alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF 3698/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art.310, alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

- Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - formular 087. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015 care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Reglementare: OPANAF 3698/2016, art.315 indice 1, lit.c) şi d) din Legea nr.227/2015.

Până la 16 august 2017, inclusiv:

- Depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2017.Se depune de către operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 lei.Nu au obligaţia depunerii Raportării contabile la 30 iunie 2017: agenţii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2017; agenţii economici care s-au aflat în inactivitate temporară pe tot parcursul semestrului I al anului în curs; agenţii economici care s-au înfiinţat pe parcursul anului 2017; agenţii economici care se află în curs de lichidare. Reglementare: OMFP nr.895/2017

Până la 25 august 2017, inclusiv:

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele înregistrate ca plătitori de impozit specific, mixt, (impozit specific şi impozit pe profit) care, începând cu data de 1 august 2017 devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar saua alte termene pentru obligaţiile bugetului de stat aferente perioadei respective, formular 100. Reglementare: OPANAF nr.587/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

- Declaraţia privind impozitul pe profit, formular 101. Se depune de către persoanele impozabile cu regim mixt (impozit pe profit/impozit specific) pentru impozitul pe profit datorat pentru perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2017. Reglementare: art.48 alin.(8) din Legea nr.227/2015.

- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112 cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente perioadei precedente. Reglementare: OMFP nr.1045/2012 cu modificările şi completările ulterioare.

- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii precedente, formular 224. Reglementare: OPANAF nr.3622/2015.

- Decont de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii precedente, formular 300. Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art.310, alin.(7) Cod Fiscal până la 10 ale lunii precedente. Reglementare: art.323 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal; OPANAF nr.591/2017.

- Decont special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art.317 Cod Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art.266, alin.(3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art.324, alin.(2) Cod Fiscal; OPANAF nr.592/2016.

- Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată - formular 307. Declaraţia se completează şi se depune de către:
a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului;
c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă;
d) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, şi care: nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte; trebuie să efectueze regularizările/ajustările legale pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării. Reglementare: OPANAF nr.793/2016;

- Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316, alin.(11), lit.a)-e), lit. g) sau lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art.316, alin.(11), lit.a)-e), lit.g), lit.h) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Reglementare: OPANAF nr.795/2016.

- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna precedentă, formular 390 VIES. Reglementare: art.325 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal; OPANAF nr.592/2017.

- Notificare pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Se depune de către: persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Reglementare: OPANAF 1503/2016.

Până la 31 august 2017, inclusiv:

- Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în perioada precedentă. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei, conform art.307 alin.(1), (2), (6) şi (7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art.268, alin.(1) din Legea nr.227/2015. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.Reglementare: OPANAF nr.3769/2015.


Data publicării: 02.08.2017 (1.595 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 11-17 iunie 2018 (18.06.2018) (1.264 vizualizări)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 4-10 iunie 2018 (11.06.2018) (1.397 vizualizări)
- Deschidere cont pentru contribuţia asigurătorie pentru muncă la Trezorerie (06.06.2018) (3.452 vizualizări)
- Nesancţionarea temporară pentru neutilizarea noilor case de marcat (05.06.2018) (2.066 vizualizări)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 28 mai-3 iunie 2018 (04.06.2018) (1.806 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Este obligatoriu registrul unic de control pentru PFA? (27.12.2017) (6.686 vizualizări)
- Se va folosi formularul 700 pentru anularea prin opţiune a codului de TVA? (12.12.2017) (3.585 vizualizări)
- Ce avantaje vor avea contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie 2017? (01.09.2017) (4.091 vizualizări)
- Cât este în prezent impozitul pe tranzacţiile imobiliare? (04.04.2017) (6.660 vizualizări)
- Există obligaţia angajatorilor de a se înregistra ca operatori de date cu caracter personal? (16.03.2017) (5.139 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului "Prima Chirie" (25.05.2017)
- Adrian Vasilescu, BNR: "Avem nevoie de o strategie de locuire" (24.05.2017)
- AFI Europa România a înregistrat un venit operaţional net de 12,2 mil. € în T1 (23.05.2017)
- BCR atrage 10.000 de noi clienţi de Mobile Banking în fiecare lună (22.05.2017)
- Ministrul Agriculturii: "Legea risipei alimentare trebuie modificată, de aceea nu sunt încă norme de aplicare" (21.05.2017)
- SAL-Fin: Peste jumătate dintre cererile de soluţionare a litigiilor au fost rezolvate (20.05.2017)
- ANPC a dat amenzi de peste 126.000 lei în complexul Dragonul Roşu (19.05.2017)
- Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea (18.05.2017)
- AOAR: Guvernul trebuie să identifice surse reale şi sustenabile de majorare a veniturilor bugetare (17.05.2017)
- Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depăşit numărul de cartele preplătite active (17.05.2017)


Copyright ©2011-2018 Pandora Impex SRL.