Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2018
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2019
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2018
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Noutăţi privind plata şi distribuirea obligaţiilor în/din contul unic


În Monitorul Oficial nr.544 din 28 iunie 2018, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr.1612 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, iar în Monitorul Oficial nr.545 din 28 iunie 2018 a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr.1613 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale.

OPANAF 1612/2018 - Nomenclator obligaţii plătite în contul unic

A fost actualizat Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

Noul nomenclator intră în vigoare la data de 1 iulie 2018.

Obligaţiile fiscale la bugetul asigurărilor sociale, prevăzute în vechiul nomenclator (OPANAF 531/2016) care nu se mai regăsesc în noul nomenclator (este vorba de contribuţile de asigurări sociale care au fost abrogate: ex. CAS angajator, CASS angajator, şomaj), se plătesc în contul unic (pentru perioadele anterioare, dacă nu au fost plătite) şi se distribuie potrivit prevederilor legale în vigoare.

OPANAF 1613/2018 - Distribuire sume din contul unic

Obligaţiile fiscale datorate de contribuabili, aprobate prin OPANAF 1612/2018, se plătesc în contul unic de disponibil 55.03 "Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de aceştia.

Prin excepţie, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul unic, deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat.

Sumele plătite de către contribuabili în contul unic se distribuie de către organul fiscal central competent, denumit în continuare organ fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, după caz, proporţional cu sumele datorate, cu anumite excepţii.

Sumele distribuite se împart apoi în cadrul fiecărui buget sau fond de către organul fiscal competent, în ordinea prevăzută la art.163, alin.(4) din Codul de procedură fiscală, după cum urmează:
a) pentru toate impozitele şi contribuţiile sociale cu reţinere la sursă;
b) pentru toate celelalte obligaţii fiscale principale;
c) pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi b).

În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligaţiile fiscale datorate uneia dintre categorii, distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporţional cu obligaţiile fiscale datorate.

După efectuarea distribuirii, organul fiscal competent efectuează stingerea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului potrivit prevederilor art.165, alin.(1) şi (3) din Codul de procedură fiscală şi înştiinţează contribuabilul despre modul în care s-a efectuat stingerea cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale, dacă acesta a optat pentru a fi înştiinţat.

Au fost aprobate totodată dispoziţii speciale pentru distribuirea sumelor plătite de contribuabilii aflaţi în situaţii speciale:
a) Contribuabilii care beneficiază de înlesniri la plată.
b) Contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa.
c) Contribuabilii care se află în executare silită.


Data publicării: 02.07.2018 (5.370 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Modificare legislație zilieri (22.04.2019) (814 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 15-21 aprilie 2019 (22.04.2019) (756 vizualizări)
- Modificare procedură registru ONG (19.04.2019) (867 vizualizări)
- Modificare Cod fiscal cu privire la TVA (18.04.2019) (1.520 vizualizări)
- Procedură cesiune creanțe datorate de debitorii în insolvență (16.04.2019) (845 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Cum aflăm IBAN-ul contului unic pentru plata obligațiilor fiscale din declarația unică (07.12.2018) (3.860 vizualizări)
- Este obligatoriu registrul unic de control pentru PFA? (27.12.2017) (9.132 vizualizări)
- Se va folosi formularul 700 pentru anularea prin opţiune a codului de TVA? (12.12.2017) (4.184 vizualizări)
- Ce avantaje vor avea contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie 2017? (01.09.2017) (4.464 vizualizări)
- Cât este în prezent impozitul pe tranzacţiile imobiliare? (04.04.2017) (11.327 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului "Prima Chirie" (25.05.2017)
- Adrian Vasilescu, BNR: "Avem nevoie de o strategie de locuire" (24.05.2017)
- AFI Europa România a înregistrat un venit operaţional net de 12,2 mil. € în T1 (23.05.2017)
- BCR atrage 10.000 de noi clienţi de Mobile Banking în fiecare lună (22.05.2017)
- Ministrul Agriculturii: "Legea risipei alimentare trebuie modificată, de aceea nu sunt încă norme de aplicare" (21.05.2017)
- SAL-Fin: Peste jumătate dintre cererile de soluţionare a litigiilor au fost rezolvate (20.05.2017)
- ANPC a dat amenzi de peste 126.000 lei în complexul Dragonul Roşu (19.05.2017)
- Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea (18.05.2017)
- AOAR: Guvernul trebuie să identifice surse reale şi sustenabile de majorare a veniturilor bugetare (17.05.2017)
- Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depăşit numărul de cartele preplătite active (17.05.2017)


Copyright ©2011-2019 Pandora Impex SRL.