Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2021
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2021
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2021
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 13-19 decembrie 2021


ANAF, prin Direcția Generală de Servicii pentru Contribuabili, publică lista și conținutul noutăților legislative cu incidență fiscală. Iată cuprinsul numărului 40 (342) din 2021, care se referă la perioada 13-18 decembrie 2021. Documentul original îl puteți consulta aici.

1. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1942/2021 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1387/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.314, art.315 și art.315^2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale (M.Of. nr.1175 din 13 decembrie 2021);

2. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1958/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declarațiilor referitoare la numerarul însoțit sau neînsoțit, modelul și modul de emitere a deciziei autorității vamale prevăzute la art.7 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1889/2005 (M.Of. nr.1176 din 13 decembrie 2021);

3. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1940/2021 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3631/2015 pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare (M.Of. nr.1179 din 14 decembrie 2021);

4. Ordinul ministrului finanțelor nr.1458/2021 pentru aprobarea Procedurii de depunere, manipulare și depozitare a bunurilor care constau în obiecte de metale prețioase și pietre prețioase, sechestrate și ridicate de organul de executare silită sau de executorul fiscal, după caz, în condițiile Codului de procedură fiscală, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului care au calitatea de depozitar al acestora (M.Of. nr.1186 din 15 decembrie 2021);

5. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1941/2021 privind modificarea anexei nr.2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M.Of. nr.1191 din 16 decembrie 2021);

6. Ordinul ministrului finanțelor nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 (M.Of. nr.1193 din 16 decembrie 2021);

7. Legea nr.301/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2021 pentru modicarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (M.Of. nr.1195 din 17 decembrie 2021);

8. Ordinul ministrului finanțelor nr.1526/2021 pentru stabilirea atribuțiilor de detaliu, fluxului informațional, metodologiei de lucru, modelului și conținutului actelor și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție desfășurată în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv (M.Of. nr.1195 din 17 decembrie 2021);

9. Sentința civilă nr.33/R/2019 din 15 martie 2019 pronuntată de Curtea de Apel Brașov - secția contencios administrativ și fiscal privind anularea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1960/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.Of. nr.1182 din 14 decembrie 2021);

10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.Of. nr.1202 din 18 decembrie 2021).


Data publicării: 23.12.2021 (2.259 vizualizări)
Sursa: ANAF


comentarii


Articole recente
- Neimpozitare creștere salariu minim cu 200 lei (20.05.2022) (382 vizualizări)
- Modificare nomenclator obligații D100 (20.05.2022) (677 vizualizări)
- Instrucțiuni contestare acte fiscale (20.05.2022) (381 vizualizări)
- Proceduri înregistrare domiciliu fiscal (20.05.2022) (437 vizualizări)
- Noutăți în sistemul e-Factura (18.05.2022) (1.356 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Termenul de depunere al declarației 101 în anul 2022 (24.02.2022) (1.266 vizualizări)
- Prescripția dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale (16.12.2021) (2.225 vizualizări)
- Susținerea orală a contestației la actul administrativ fiscal (24.12.2020) (1.873 vizualizări)
- Ce este concordatul preventiv? (14.07.2020) (2.748 vizualizări)
- Cine poate fi expertul independent care poate întocmi planul de restructurare a obligațiilor bugetare? (09.07.2020) (4.452 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Bursele europene au închis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au închis în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a deschis în creştere (09.04.2020)
- Bursele asiatice au închis în apreciere (09.04.2020)
- Euro s-a depreciat la 4,8278 lei (09.04.2020)
- ROBOR la trei luni a scăzut la 2,54% (09.04.2020)
- Bursele europene au deschis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au deschis în apreciere (09.04.2020)
- La mijlocul şedinţei, bursele asiatice erau în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a închis în creştere (09.04.2020)


Copyright ©2011-2022 Pandora Impex SRL.