Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2020
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2020
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2020
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Noi facilități fiscale


În Monitorul Oficial nr.988 din 26 octombrie 2020, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.181 din 22 octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Eșalonare la plată specială

Eșalonarea la plată se aprobă pentru o perioadă de cel mult 12 luni și vizează obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență s-a împlinit după data declarării stării de urgență (16 martie 2020) și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, debitorul trebuie să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Cererea debitorului se soluționează de organul fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eșalonare la plată ori decizie de respingere, după caz.

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:
a) să nu se afle în procedura falimentului; să nu se afle în dizolvare;
b) să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară;
d) să aibă depuse toate declarațiile fiscale.

Pe perioada de valabilitate a eșalonării, decizia de eșalonare la plată poate fi modificată, de cel mult două ori, la cererea debitorului, prin includerea în eșalonare a altor obligații fiscale.

Pe perioada pentru care au fost acordate eșalonări la plată, începând cu data de 26 decembrie 2020, pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, se datorează și se calculează dobânzi la nivelul de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

Pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată.

Debitorii care la data depunerii cererii de eșalonare la plată potrivit prezentului capitol au în derulare eșalonări la plată acordate potrivit Codului de procedură fiscală pot beneficia de înlesniri la plată potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

Procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central se aprobă prin ordin al președintelui ANAF în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Scutire pe impozitul specific unor activități

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (26 octombrie 2020) și 31 decembrie 2020 inclusiv.

Contribuabilii recalculează impozitul specific aferent anului 2020 prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu numărul de zile obținut prin scăderea din numărul de 365 de zile a numărului de zile aferent perioadei prevăzute mai sus (26 octombrie – 31 decembrie) și a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2020; contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art.IX din OUG nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, scad și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgență.

Contribuabilii care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, au depus declarația privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020, aplică prevederile de mai sus, prin depunerea unei declarații rectificative.

Reducere impozit pe clădiri

În anul 2020 consiliile locale pot adopta hotărâri până la data de 2 decembrie 2020 privind reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Prelungire termene restructurare obligații

Contribuabilii intersați vor avea posibilitatea de a depune notificarea pentru restructurarea obligațiilor bugetare (OG 6/2019) și în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 (termenul anterior expirase pe data de 30 septembrie 2020), cererea de restructurare urmând a putea fi depusă până la data de 30 iunie 2021 (termenul anterior era 31 decembrie 2020).

Deductibilitate cheltuieli cu testele COVID

Cheltuielile efectuate de firme sau PFA pentru testarea voluntară a angajaților în vederea depistării COVID-19 vor fi deductibile fiscal, acestea fiind totodată scutite de la plata contribuțiilor și impozitelor pentru aceste sume, care ar fi fost înregistrate drept beneficii salariale.

Prorogare termene

Nedatorarea de accesorii. Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere. Aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Suspendarea sau neînceperea executării silite. Se suspendă sau nu începe executarea silită până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020).

Rambursare TVA cu control ulterior. Prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, cu anumite excepții, TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020), se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

Nedatorarea de accesorii pentru eșalonări. Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități. Condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată se suspendă până la 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020).

Termenele de prescripție. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020).


Data publicării: 27.10.2020 (2.754 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 16-22 noiembrie 2020 (25.11.2020) (801 vizualizări)
- Extinderea categoriei veniturilor din activități agricole (23.11.2020) (603 vizualizări)
- Modificarea regimului fiscal al burselor pentru elevi (23.11.2020) (641 vizualizări)
- Nouă emisiune de titluri de stat (20.11.2020) (535 vizualizări)
- Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuințelor (20.11.2020) (615 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Ce este concordatul preventiv? (14.07.2020) (1.510 vizualizări)
- Cine poate fi expertul independent care poate întocmi planul de restructurare a obligațiilor bugetare? (09.07.2020) (2.370 vizualizări)
- Care sunt termenele de transmitere în Revisal? (18.06.2020) (3.552 vizualizări)
- Diferența dintre data de sfârșit a suspendării și data de încetare a suspendării în Revisal în cazul șomajului tehnic (13.05.2020) (11.616 vizualizări)
- Se ține cont de deducerea personală la indemnizația de șomaj tehnic? (11.05.2020) (3.638 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Bursele europene au închis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au închis în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a deschis în creştere (09.04.2020)
- Bursele asiatice au închis în apreciere (09.04.2020)
- Euro s-a depreciat la 4,8278 lei (09.04.2020)
- ROBOR la trei luni a scăzut la 2,54% (09.04.2020)
- Bursele europene au deschis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au deschis în apreciere (09.04.2020)
- La mijlocul şedinţei, bursele asiatice erau în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a închis în creştere (09.04.2020)


Copyright ©2011-2020 Pandora Impex SRL.