Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2022
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2023
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2023
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Noi condiții pentru deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal în cazul activităților de cercetare-dezvoltare


Începând cu 1 ianuarie 2023, activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) sunt cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare, astfel cum este definit în Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare, identificat prin următoarele elemente:
1. scopul proiectului și obiectivele proiectului;
2. domeniul de cercetare-dezvoltare;
3. perioada de desfășurare a proiectului;
4. resursele alocate proiectului (sursele de finanțare și, dacă este cazul, echipa de proiect și infrastructura de cercetare);
5. bugetul proiectului;
6. categoria rezultatului activității de cercetare-dezvoltare, conform art.74 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare;
7. caracterul inovativ;
b) sunt activități de cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică.

În cadrul activităților de dezvoltare tehnologică se iau în considerare activitățile de dezvoltare experimentală.

Pentru încadrarea proiectelor și activităților ca fiind de cercetare-dezvoltare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare constituie un corp de experți înscriși în Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare.

Metodologia de selecție a experților, normele metodologice cu privire la expertiza în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare, precum și structura Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

În vederea încadrării proiectelor și activităților pentru a beneficia de stimulentele fiscale prevăzute la art.20 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul poate solicita certificarea activității de către un expert înscris în Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare.

Prin excepție, contribuabilii mari, stabiliți potrivit OPANAF nr.1721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, au obligația de a solicita certificarea activității de cercetare-dezvoltare de către un expert înscris în registrul menționat.

Pentru proiectele și activitățile de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice naționale și internaționale nu este necesară certificarea de către experții înscriși în Registrul național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare.

În sensul prezentelor norme, termenii folosiți au înțelesul din OG nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Baza legală: Ordin comun MF/MCID nr.3265/21453/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr.967/04.10.2022.


Data publicării: 14.11.2022 (1.098 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Noutăți privind restituirea TVA către entitățile nonprofit (07.09.2023) (1.250 vizualizări)
- Impozitarea bacșișului (21.08.2023) (1.351 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 24-30 aprilie 2023 (15.05.2023) (208 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 17-23 aprilie 2023 (26.04.2023) (199 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 10-16 aprilie 2023 (24.04.2023) (205 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Termenul de depunere al declarației 101 în anul 2022 (24.02.2022) (2.594 vizualizări)
- Prescripția dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale (16.12.2021) (3.471 vizualizări)
- Susținerea orală a contestației la actul administrativ fiscal (24.12.2020) (2.728 vizualizări)
- Ce este concordatul preventiv? (14.07.2020) (3.468 vizualizări)
- Cine poate fi expertul independent care poate întocmi planul de restructurare a obligațiilor bugetare? (09.07.2020) (5.695 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Bursele europene au închis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au închis în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a deschis în creştere (09.04.2020)
- Bursele asiatice au închis în apreciere (09.04.2020)
- Euro s-a depreciat la 4,8278 lei (09.04.2020)
- ROBOR la trei luni a scăzut la 2,54% (09.04.2020)
- Bursele europene au deschis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au deschis în apreciere (09.04.2020)
- La mijlocul şedinţei, bursele asiatice erau în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a închis în creştere (09.04.2020)


Copyright ©2011-2023 Pandora Impex SRL.