Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2020
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2020
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2020
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Modificarea Declarației 112


În Monitorul Oficial nr.1005 din 29 octombrie 2020, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2814 din 1 octombrie 2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".

Necesitatea actualizării Declarației 112 a fost impusă de modificările legislative în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice existente. Astfel, formularul, precum și instrucțiunile de completare, au fost adaptate în mod corespunzător.

Modificări legislative înglobate în Declarația 112:
- Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- Legea nr. 234/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de SARS-CoV-2;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajaților în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;
- Legea nr.188/2020 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, Declarația 112 a suferit următoarele modificări:
a) introducerea unor noi casete în Anexa 1.1. - Anexa angajator, Secțiunile C2, C3, E2 și E3, în vederea centralizării separate a concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infecto-contagioase pentru care se impune măsura carantinării sau măsura izolării;
b) introducerea unor noi casete în Anexa 1.2. - Anexa asigurat - Secțiunea B.4, pentru declararea distinctă a bazelor de calcul ale indemnizațiilor acordate în baza dispozițiilor art.XI, alin.(11) din OUG nr.30/2020 și în baza dispozițiilor art.1, alin.(4) și art.3, alin.(1) din OUG nr.132/2020, precum și a contribuției de asigurări sociale aferente;
c) actualizarea unor casete din Anexa 1.2. - Anexa asigurat - Secțiunea B.1., în vederea includerii prevederilor art.1, alin.(1) din OUG nr.132/2020, prevederilor OUG nr.120/2020, precum și a prevederilor OUG nr.147/2020;
d) actualizarea unor casete din Anexa 1.2. - Anexa asigurat - Secțiunea B.4. Centralizator, în vederea includerii prevederilor art.1, alin.(1) din OUG nr.132/2020, prevederilor OUG nr.120/2020 precum și a prevederilor OUG nr.147/2020;
e) introducerea în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr.4 a formularului, a unor noi tipuri de asigurați, după cum urmează:
- Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art.1, alin.(4) din OUG nr.132/2020, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj;
- Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art.3, alin.(1) din OUG 132/2020, pentru care nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă;
- Salariat care beneficiază de indemnizația acordată potrivit OUG nr.147/2020;
- Persoane fizice ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute că urmare a concedierii colective, conform legii, care primesc sume reprezentând plăți compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate;
- Modificarea denumirii tipului de asigurat 5 - Persoane fizice disponibilizate prin concedieri colective, care primesc compensații bănești individuale, suportate din fondul de salarii, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de muncă;
- Persoane fizice care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în perioada de raportare, în celelalte tipuri de asigurați prevăzute în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr.4. Acest tip de asigurat va fi utilizat numai în situația intervențiilor legislative care conduc la modificarea prezentului ordin, astfel încât până la amendarea în mod corespunzător a ordinului și a aplicației informatice, angajatorii/plătitorii de venituri să își îndeplinească în termenul legal obligațiile declarative.
f) introducerea în Anexa 5 - Nomenclatorul ”Indicativ condiții speciale”, a două noi valori aferente celor două noi locuri de muncă în condiții speciale, introduse prin Legea nr.234/2019 și OUG nr.10/2020.

Prevederile ordinului se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2020.


Data publicării: 30.10.2020 (2.620 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 16-22 noiembrie 2020 (25.11.2020) (801 vizualizări)
- Extinderea categoriei veniturilor din activități agricole (23.11.2020) (603 vizualizări)
- Modificarea regimului fiscal al burselor pentru elevi (23.11.2020) (641 vizualizări)
- Nouă emisiune de titluri de stat (20.11.2020) (535 vizualizări)
- Extinderea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuințelor (20.11.2020) (615 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Ce este concordatul preventiv? (14.07.2020) (1.510 vizualizări)
- Cine poate fi expertul independent care poate întocmi planul de restructurare a obligațiilor bugetare? (09.07.2020) (2.370 vizualizări)
- Care sunt termenele de transmitere în Revisal? (18.06.2020) (3.552 vizualizări)
- Diferența dintre data de sfârșit a suspendării și data de încetare a suspendării în Revisal în cazul șomajului tehnic (13.05.2020) (11.616 vizualizări)
- Se ține cont de deducerea personală la indemnizația de șomaj tehnic? (11.05.2020) (3.638 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Bursele europene au închis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au închis în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a deschis în creştere (09.04.2020)
- Bursele asiatice au închis în apreciere (09.04.2020)
- Euro s-a depreciat la 4,8278 lei (09.04.2020)
- ROBOR la trei luni a scăzut la 2,54% (09.04.2020)
- Bursele europene au deschis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au deschis în apreciere (09.04.2020)
- La mijlocul şedinţei, bursele asiatice erau în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a închis în creştere (09.04.2020)


Copyright ©2011-2020 Pandora Impex SRL.