Acasă  | Articole  | Întrebări și răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesioniști contabili  | Experți contabili judiciari  | Informații fiscale  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2022
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2023
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2023
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am lansat un site de infomaţii fiscale despre contribuabilii din România la adresa firme.consultanti.ro. Vă aşteptăm!

Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Joi, 25 februarie 2016, inclusiv, termen limită pentru unele obligaţii declarative


Până joi, 25 februarie 2016, inclusiv, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Formular 097, Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Se depune pentru ieşirea din sistem până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul de către persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei sau persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Reglementare: art.324 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, OPANAF nr.3884/2013.

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Au obligaţia plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de proprietate intelectuală;
- din contracte/convenţii civile şi de agent (fac excepţie contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie);
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică;
- din premii şi jocuri de noroc;
- veniturile obţinute de nerezidenţi;
- din alte surse.
Reglementare: art.72, alin.(3), art.73, alin.(1) şi (4), art.110, alin.(6), art.115, alin.(3), art.224, alin.(5) şi (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Formular 100, Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat. Se depune lunar de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF nr.3136/2013, anexa 6, cap.I, subcap.1, par.1.3 şi la alte termene de către contribuabilii prevăzuţi în OPANAF nr.3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap.1, par.1.4. Reglementare: OPANAF nr.3136/2013, OPANAF nr.4024/2014.

Formular 101, Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent. Se depune de către organizaţiile nonprofit în baza art.41, alin.(5), lit.a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, OPANAF nr.1950/2012, şi de către contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură în baza art.41, alin.(5), lit.b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, OPANAF nr.1950/2012.

Formular 112, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă. Se depune de către:
- persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art.136, lit.d)-f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
- persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente,
- instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului,
- orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
Reglementare: art.147, alin.(1) şi (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, OMFP nr.1045/2012.

Formular 224, Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă. Se depune de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România. Reglementare: art.82, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, OPANAF nr.3622/2015.

Formular 300, Decont de taxă pe valoarea adăugată. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Termen declarare: lunar, trimestrial, semestrial , anual, în funcţie de perioada fiscală. Reglementare: art.323, alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, OPANAF nr.1790/2012.

Formular 301, Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă. Se depune de către persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune. Reglementare: art.324, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, OPANAF nr.30/2011.

Formular 306, Cererea privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Reglementare: OPANAF nr.6/2010.

Formular 307, Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.280, alin.(6), art.270, alin.(7), art.310, alin.(7), art.316, alin.(11), lit.a)-e) şi g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Reglementare: OPANAF nr.2223/2013.

Formular 311, Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316, alin.(11), lit.a)-e), lit.g) şi lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art.316, alin.(11), lit.a)-e), lit.g) şi lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA. Reglementare: OPANAF nr.632/2015.

Formular 390-VIES, Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă. Se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art.316 sau art.317 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Reglementare: art.325 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, OPANAF nr.3162/2011.

Formular 392A, Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2015. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei. Reglementare: art.324, alin.(4) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, OPANAF nr.522/2016.

Formular 392B, Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul 2015. Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. Reglementare: art.324, alin.(5) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, OPANAF nr.522/2016.

Formular 393, Declaraţia informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul 2015. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane. Reglementare: art.324, alin.(6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, OPANAF nr.522/2016.

Formular 394, Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art.307, alin.(1), (2), (6) şi (7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România conform art.268, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.316 din Legea nr.227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. Reglementare: OPANAF nr.3769/2015.


Data publicării: 24.02.2016 (2.689 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Modificare formular 208 (19.02.2024) (1.067 vizualizări)
- Modificare formular 100 (05.02.2024) (2.223 vizualizări)
- Noua declarație unică (11.01.2024) (2.251 vizualizări)
- Modificare procedură Certificat de amânare la plată a TVA (03.01.2024) (1.249 vizualizări)
- Registrul achizițiilor de locuințe (03.01.2024) (1.590 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Termenul de depunere al declarației 101 în anul 2022 (24.02.2022) (3.032 vizualizări)
- Prescripția dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale (16.12.2021) (3.858 vizualizări)
- Susținerea orală a contestației la actul administrativ fiscal (24.12.2020) (3.151 vizualizări)
- Ce este concordatul preventiv? (14.07.2020) (3.771 vizualizări)
- Cine poate fi expertul independent care poate întocmi planul de restructurare a obligațiilor bugetare? (09.07.2020) (6.137 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Bursele europene au închis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au închis în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a deschis în creştere (09.04.2020)
- Bursele asiatice au închis în apreciere (09.04.2020)
- Euro s-a depreciat la 4,8278 lei (09.04.2020)
- ROBOR la trei luni a scăzut la 2,54% (09.04.2020)
- Bursele europene au deschis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au deschis în apreciere (09.04.2020)
- La mijlocul şedinţei, bursele asiatice erau în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a închis în creştere (09.04.2020)


Copyright ©2011-2024 Pandora Impex SRL.