Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2020
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2020
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2020
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Introducerea criteriilor de risc TVA în normele la Codul fiscal


În Monitorul Oficial nr.364 din 6 mai 2020, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.340 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016.

Prin Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Codului fiscal, au fost aduse modificări art. 316 alin. (9) și (11) din Codul fiscal, potrivit cărora criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în vederea înregistrării/anulării înregistrării în scopuri de TVA trebuie stabilite prin normele metodologice.

Având în vedere faptul că criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile, societăți cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr.31/1990, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, erau stabilite prin ordin al președintelui ANAF, a fost necesară modificarea normelor în vederea respectării noilor dispoziții ale art.316, alin.(9) și (11) din Codul fiscal.

Totodată, au fost introduse prevederi tranzitorii pentru soluționarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA depuse și nesoluționate până la data intrării în vigoare a noilor prevederi, fiind precizat că acestea vor fi soluționate conform legislației în vigoare la data depunerii acestora.

Reamintim faptul că organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA societățile comerciale care prezintă risc fiscal ridicat (calculat în baza criteriilor de risc). Evaluarea riscului unei societăți comerciale se face atunci când aceasta depune cererea de înregistrare în scopuri de TVA:
a) odată cu depunerea documentației de înființare la Registrul comerțului (prin Formularul 098);
b) după începerea activității, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire (300.000 lei/an), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă. În aceasta situație evaluarea riscului se face:
- după înregistrarea în scopuri de TVA în situația în care societatea depune Formularul 010 + „Declaraţie pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA” (DPR);în acest caz înregistrarea se face chiar în ziua depunerii formularului 010, evaluarea riscului urmând a se face într-un termen de 15 zile (PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ).Atragem atenția asupra importanței faptului de a se declara și de a se completa în mod corect informațiile din DPR, întrucât, pe lângă consecinţele de natură penală, falsul în declaraţii atrage încadrarea în categoria de risc fiscal ridicat;
- înaintea înregistrării în scopuri de TVA în situația în care societatea depune doar Formularul 010 (POCEDURĂ STANDARD);
c) după ce înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată de ANAF din cauza riscului fiscal ridicat.

Totodată, evaluarea riscului societăților comerciale deja înregistrate în scopuri de TVA, se face și periodic, în urma selecţiei efectuate conform criteriilor specifice, în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltate la nivel central.

În vederea compatibilizării legislației naționale cu dispozițiile Directivei TVA și cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru evitarea continuării procedurii de infringement, s-au modificat și completat prevederile pct. 86 din Normele metodologice, în sensul:
- eliminării referirilor la pietrele semiprețioase, astfel încât acestea vor intra sub incidența regimului special pentru bunurile second-hand în condițiile prevăzute de Codul fiscal și de normele metodologice;
- armonizării dispozițiilor Normelor metodologice care vizează obiectele care conțin metale prețioase sau pietre prețioase, cu prevederile art.311, alin.(1) din Directiva TVA, astfel cum au fost interpretate prin decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (C – 154/17).


Data publicării: 07.05.2020 (2.207 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Modificare Declarație unică (03.06.2020) (2.121 vizualizări)
- Extindere restructurare obligații fiscale (02.06.2020) (1.201 vizualizări)
- Decontare parțială a salariului de către AJOFM (02.06.2020) (3.113 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 25-31 mai 2020 (02.06.2020) (849 vizualizări)
- Marți, 30 iunie 2020, termenul limită pentru depunerea Declarației unice și a Formularului 230 (28.05.2020) (2.549 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Diferența dintre data de sfârșit a suspendării și data de încetare a suspendării în Revisal în cazul șomajului tehnic (13.05.2020) (9.746 vizualizări)
- Se ține cont de deducerea personală la indemnizația de șomaj tehnic? (11.05.2020) (2.831 vizualizări)
- Cum se înregistrază șomajul tehnic conform OUG 30/2020 în programul Saga? (05.05.2020) (3.833 vizualizări)
- În ce conturi se plătesc obligațiile declarate prin D112? (02.09.2019) (2.965 vizualizări)
- Cum aflăm IBAN-ul contului unic pentru plata obligațiilor fiscale din declarația unică (07.12.2018) (5.785 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Bursele europene au închis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au închis în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a deschis în creştere (09.04.2020)
- Bursele asiatice au închis în apreciere (09.04.2020)
- Euro s-a depreciat la 4,8278 lei (09.04.2020)
- ROBOR la trei luni a scăzut la 2,54% (09.04.2020)
- Bursele europene au deschis în creştere (09.04.2020)
- Indicii BVB au deschis în apreciere (09.04.2020)
- La mijlocul şedinţei, bursele asiatice erau în teritoriu pozitiv (09.04.2020)
- Wall Street a închis în creştere (09.04.2020)


Copyright ©2011-2020 Pandora Impex SRL.