Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2018
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2019
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2018
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Funcţionalităţile contului contabil 512 "Conturi curente la bănci"


Contul 512 "Conturi curente la bănci" este un cont bifuncţional, cu ajutorul căruia se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută aflate în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora.

În debitul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează:
- sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasările în numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
- valoarea subvenţiilor primite şi încasate (445);
- valoarea sumei încasate din vânzarea acţiunilor proprii (109, 141);
- suma împrumuturilor obţinute prin emisiuni de obligaţiuni (161);
- creditele bancare pe termen lung şi scurt încasate (162, 519);
- sumele încasate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (166, 451, 453);
- sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (167);
- valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a garanţiilor restituite (267);
- sumele încasate de la clienţi (411, 413);
- sumele recuperate din debite ale personalului (428);
- taxa pe valoarea adăugată de recuperat, încasată de la bugetul statului (4424);
- sumele restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul statului şi asigurările sociale (448, 438);
- sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (455);
- sumele depuse ca aport în numerar la capitalul social (456);
- sumele primite ca rezultat al operaţiunilor în participaţie (458);
- sumele încasate de la debitori diverşi (461);
- sumele încasate de la creditori diverşi (462);
- sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile următoare (472);
- sumele încasate, în curs de clarificare (473);
- sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau subunităţilor, de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (481, 482);
- valoarea investiţiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferenţelor favorabile din cedare (501, 506, 508, 764);
- valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (511);
- sumele încasate reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (706);
- sumele încasate din activităţi diverse (708);
- sumele încasate reprezentând dobânzile aferente disponibilităţilor în conturi la bănci, precum şi cele aferente creanţelor imobilizate (766);
- dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (518);
- sumele încasate reprezentând subvenţii aferente veniturilor (741);
- sumele încasate reprezentând alte venituri din exploatare (758);
- sumele încasate reprezentând dividendele pentru participaţiile la capitalul altor societăţi (761, 762);
- sumele încasate din investiţii financiare cedate (764);
- valoarea sconturilor încasate de la furnizori sau alţi creditori (767);
- creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519);
- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităţilor la bancă, în valută, existente la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
- diferenţele favorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul exerciţiului (768).

În creditul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează:
- sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581);
- sumele plătite reprezentând rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (161);
- creditele pe termen lung şi scurt rambursate (162, 519);
- sumele restituite entităţilor afiliate, entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun sau altor entităţi (451, 453, 166);
- sumele plătite reprezentând rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (167);
- valoarea de achiziţie a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (261, 262, 263, 265, 501, 505, 506, 508);
- vărsămintele efectuate pentru partea neachitată a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt (269, 509);
- sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiunilor în coparticipaţie (458);
- suma dobânzilor plătite (168, 518, 519, 666);
- valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung (267);
- plăţile efectuate către furnizori de bunuri şi servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (401, 403, 404, 405);
- plăţile efectuate către personalul entităţii (421, 423, 424, 425, 426, 428);
- sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii (427);
- partea din subvenţiile aferente activelor sau veniturilor, restituită (4751, 4752, 472);
- plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201);
- sume achitate colaboratorilor (401);
- cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
- alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
- sumele achitate reprezentând cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, primele de asigurare, studiile şi cercetările, comisioanele şi onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (611 la 614, 622 la 626, 628);
- valoarea serviciilor bancare plătite (627);
- plăţi efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);
- sumele plătite anticipat (471);
- sumele plătite pentru acţiuni proprii răscumpărate (109);
- valoarea sconturilor reţinute de bănci (667);
- sumele achitate reprezentând contribuţia la asigurările sociale şi la asigurările sociale de sănătate (431);
- sumele achitate reprezentând contribuţia asiguratorie pentru muncă (436);
- sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
- sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);
- sumele plătite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441);
- plata către buget a taxei pe valoarea adăugată datorate şi a taxei pe valoarea adăugată plătite în vamă (4423, 4426);
- plata către buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
- plăţile efectuate către organismele publice privind taxele şi vărsămintele asimilate datorate (447);
- plata către bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (446, 448);
- sumele achitate acţionarilor/asociaţilor (455, 456);
- sumele achitate acţionarilor/asociaţilor din dividendele cuvenite (457);
- taxele de mediu achitate (652);
- sumele achitate creditorilor diverşi (462);
- restituirea sumelor aflate în curs de clarificare (473);
- plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (481, 482);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută, efectuate în cursul perioadei, sau disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
- diferenţele nefavorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul perioadei (668).

Soldul debitor reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută, iar soldul creditor creditele primite.


Data publicării: 18.05.2018 (1.849 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 11-17 martie 2019 (18.03.2019) (1.052 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 4-10 martie 2019 (11.03.2019) (1.894 vizualizări)
- Inspectorii antifraudă vor verifica modul de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic (08.03.2019) (1.098 vizualizări)
- Proiect: Termenul de depunere a declarației unice și a Formularului 230 va fi extins până la 31 iulie 2019 (08.03.2019) (1.438 vizualizări)
- Modificare procedură de autorizare comercianți produse energetice (06.03.2019) (428 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Cum aflăm IBAN-ul contului unic pentru plata obligațiilor fiscale din declarația unică (07.12.2018) (3.630 vizualizări)
- Este obligatoriu registrul unic de control pentru PFA? (27.12.2017) (8.927 vizualizări)
- Se va folosi formularul 700 pentru anularea prin opţiune a codului de TVA? (12.12.2017) (4.127 vizualizări)
- Ce avantaje vor avea contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie 2017? (01.09.2017) (4.424 vizualizări)
- Cât este în prezent impozitul pe tranzacţiile imobiliare? (04.04.2017) (10.900 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului "Prima Chirie" (25.05.2017)
- Adrian Vasilescu, BNR: "Avem nevoie de o strategie de locuire" (24.05.2017)
- AFI Europa România a înregistrat un venit operaţional net de 12,2 mil. € în T1 (23.05.2017)
- BCR atrage 10.000 de noi clienţi de Mobile Banking în fiecare lună (22.05.2017)
- Ministrul Agriculturii: "Legea risipei alimentare trebuie modificată, de aceea nu sunt încă norme de aplicare" (21.05.2017)
- SAL-Fin: Peste jumătate dintre cererile de soluţionare a litigiilor au fost rezolvate (20.05.2017)
- ANPC a dat amenzi de peste 126.000 lei în complexul Dragonul Roşu (19.05.2017)
- Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea (18.05.2017)
- AOAR: Guvernul trebuie să identifice surse reale şi sustenabile de majorare a veniturilor bugetare (17.05.2017)
- Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depăşit numărul de cartele preplătite active (17.05.2017)


Copyright ©2011-2019 Pandora Impex SRL.