Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2018
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2018
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2018
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

ANAF supune aprobării formularele 600 şi 610


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice un proiect de act normativ prin care propune următoarele:

a) aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”;

b) aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Decizie de impunere privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice” şi a anexei “Situaţie privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”;

c) aprobarea instrucţiunilor de completare a formularului “Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”.

Reamintim că, de la 1 ianuarie 2018, vor intra în vigoare o serie de modificări în domeniul contribuţiilor sociale datorate de către persoanele fizice, stipulate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel, stabilirea contribuţiei de asigurări sociale, în situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.148, alin.(2) din Codul fiscal, se face de administraţia fiscală competentă, în funcţie de un venit ales de contribuabil care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

De asemenea, ANAF stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate în situaţia realizării de către contribuabil a categoriilor de venituri prevăzute la art.155 din Codul fiscal (venituri din activităţi independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură sau venituri din alte surse) cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară. În acest caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte în funcţie de salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează.

Persoanele fizice obligate la plata contribuţiei de asigurări sociale, respectiv a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia, o declaraţie pe propria răspundere cu privire la venitul ales asupra căruia datorează contribuţia de asigurări sociale, precum şi încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim prevăzut de lege în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. În cazul celor care încep o activitate în cursul anului, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În situaţia în care persoanele fizice nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.148 şi 155 din Codul fiscal (realizarea de venituri sub un plafon minim), acestea pot opta pentru depunerea declaraţiei şi plata contribuţiilor în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele obligate, potrivit legii. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal.

Pe baza declaraţiei depuse de contribuabili, administraţia fiscală competentă stabileşte contribuţia de asigurări sociale, respectiv contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după caz, prin decizie de impunere.

În situaţia încetării sau suspendării temporare a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, în cursul anului fiscal, contribuabilii depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaraţie în vederea stopării obligaţiilor de plată, potrivit art.151, alin.(3) şi art.174, alin.(3) din Codul fiscal.

Conform art.148, alin.(5) şi art.170, alin.(6) din cod, modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale, respectiv al declaraţiei cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.


Data publicării: 04.12.2017 (2.135 vizualizări)
Sursa: ANAF


comentarii


Articole recente
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 3-9 decembrie 2018 (10.12.2018) (1.197 vizualizări)
- Norme cotă redusă TVA pentru restaurante (07.12.2018) (982 vizualizări)
- Procedură anulare CASS (06.12.2018) (2.132 vizualizări)
- Modificare punctuală a Codului fiscal adusă de Legea nr.285/2018 (06.12.2018) (1.445 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 26 noiembrie-2 decembrie 2018 (03.12.2018) (1.183 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Cum aflăm IBAN-ul contului unic pentru plata obligațiilor fiscale din declarația unică (07.12.2018) (2.294 vizualizări)
- Este obligatoriu registrul unic de control pentru PFA? (27.12.2017) (8.162 vizualizări)
- Se va folosi formularul 700 pentru anularea prin opţiune a codului de TVA? (12.12.2017) (3.916 vizualizări)
- Ce avantaje vor avea contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie 2017? (01.09.2017) (4.307 vizualizări)
- Cât este în prezent impozitul pe tranzacţiile imobiliare? (04.04.2017) (8.894 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului "Prima Chirie" (25.05.2017)
- Adrian Vasilescu, BNR: "Avem nevoie de o strategie de locuire" (24.05.2017)
- AFI Europa România a înregistrat un venit operaţional net de 12,2 mil. € în T1 (23.05.2017)
- BCR atrage 10.000 de noi clienţi de Mobile Banking în fiecare lună (22.05.2017)
- Ministrul Agriculturii: "Legea risipei alimentare trebuie modificată, de aceea nu sunt încă norme de aplicare" (21.05.2017)
- SAL-Fin: Peste jumătate dintre cererile de soluţionare a litigiilor au fost rezolvate (20.05.2017)
- ANPC a dat amenzi de peste 126.000 lei în complexul Dragonul Roşu (19.05.2017)
- Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea (18.05.2017)
- AOAR: Guvernul trebuie să identifice surse reale şi sustenabile de majorare a veniturilor bugetare (17.05.2017)
- Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depăşit numărul de cartele preplătite active (17.05.2017)


Copyright ©2011-2018 Pandora Impex SRL.