Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2018
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2018
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2018
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Sumar acte normative cu incidenţă fiscală emise în perioada 11-27 decembrie 2017


Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:

1. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 4140 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice (Monitorul Oficial nr.1041 din 29 decembrie 2017).
2. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3780 din 22 decembrie 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (Monitorul Oficial nr.1038 din 29 decembrie 2017).
3. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3726 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Prdinului preşedintelui ANAF nr.3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice (Monitorul Oficial nr. 1038 din 29 decembrie 2017).
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3198 din 11 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (Monitorul Oficial nr.1040 din 29 decembrie 2017).

Precizări suplimentare:

1. OPANAF 4140/2017 – Formular 600 pentru declarare CAS şi CASS
- Se aprobă modelul formularului 600 "Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate";
- Formularul se utilizează de persoanele fizice care sunt obligate la plata CAS şi CASS în anul 2018, precum şi de persoanele fizice care doresc, prin opţiune, să se asigure;
- Formularul se depune până la data de 31 ianuarie 2018;
- În cazul CAS (asigurare pentru pensii) sunt obligate să depună declaraţia 600 persoanele fizice care nu au calitatea de pensionari şi care se încadrează în una sau mai multe din situaţiile următoare:
a) venitul net realizat în anul 2017 din activităţi independente, exclusiv cheltuielile reprezentând CAS, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului 2017, este cel puţin egal cu 1.900 lei (salariul minim din ianuarie 2018);
b) venitul net lunar estimat a se realiza din activităţi independente este cel puţin egal cu 1.900 lei, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual în sistem real;
c) valoarea lunară a normelor de venit din anul 2017, obţinută prin raportarea normei anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului 2017, după aplicarea corecţiilor, este cel puţin egală cu 1.900 lei în cazul contribuabililor care în anul fiscal 2017 au desfăşurat activităţi independente impuse pe bază de norme de venit;
d) venitul net lunar realizat în 2017, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii forfetare de 40%, raportat la numărul lunilor de activitate din 2017, este cel puţin egal cu 1.900 lei, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabileşte potrivit prevederilor art. 72 şi 73 din Codul fiscal.
- În cazul CASS (asigurare pentru sănătate) sunt obligate să depună declaraţia 600 persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS (ex. copiii, studenţii, persoanele coasigurate), dacă au realizat în anul 2017 venituri cumulate de cel puţin 22.800 lei (12 * 1.900) din una sau mai multe surse de venituri, din următoarele categorii:
a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din asocieri cu persoane juridice;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
d) venituri din investiţii;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
f) venituri din alte surse.

2. OPANAF 3726/2017 – Formulare definitivare impozit pe venit şi contribuţii
- Se aprobă un nou format pentru formularele: 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate", 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit", 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi"
- Se aprobă formatul următoarelor notificări emise de organele fiscale:
a) «Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere»;
b) «Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei informative»;
c) «Notificare privind completarea eronată a declaraţiei informative»;
d) «Notificare privind neconcordanţele între veniturile declarate şi cele existente în evidenţa fiscală»;
e) «Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere conform art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală».

3. OPANAF 3780/2017 – Modificare formulare impozit pe venit şi contribuţii
- Se aprobă medelul următoarelor formulare ce vor fi folosite începând cu 1 ianuarie 2018:
a) 220 "Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit";
b) 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit";
c) 222 "Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate";
d) 223 "Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi pentru entităţile supuse regimului transparenţei fiscale";
e) 224 "Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România";
f) 256 "Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice";
g) 257 "Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice";
h) 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat".

4. OMFP 3198/2017 – Norme metodologice restituire taxa auto
- Potrivit prevederilor OUG nr.52/2017, se restituie, la cererea plătitorilor, taxele auto plătite începând cu anul 2007, după cum urmează:
a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;
b) taxa pe poluare pentru autovehicule;
c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
d) timbrul de mediu pentru autovehicule;
e) dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit.a)-d).
- Cererea de restituire (formular tip) se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.
- La cerere trebuie să se anexeze documentul doveditor al plăţii taxei (dacă se mai deţine), precum şi copii după cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare, din care să reiasă calitatea contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului pentru care se solicită restituirea sumelor.
- Restituirea sumelor se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, astfel:
a) pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018;
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 - 31 martie 2019.
- Sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice.
- Sumele stabilite prin hotărârile judecătoreşti se restituie de organele competente astfel:
a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;
b) timbrul de mediu se restituie de organele emitente ale acestuia în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.


Data publicării: 04.01.2018 (3.241 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 3-9 decembrie 2018 (10.12.2018) (866 vizualizări)
- Norme cotă redusă TVA pentru restaurante (07.12.2018) (934 vizualizări)
- Procedură anulare CASS (06.12.2018) (2.102 vizualizări)
- Modificare punctuală a Codului fiscal adusă de Legea nr.285/2018 (06.12.2018) (1.402 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 26 noiembrie-2 decembrie 2018 (03.12.2018) (1.165 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Cum aflăm IBAN-ul contului unic pentru plata obligațiilor fiscale din declarația unică (07.12.2018) (2.193 vizualizări)
- Este obligatoriu registrul unic de control pentru PFA? (27.12.2017) (8.149 vizualizări)
- Se va folosi formularul 700 pentru anularea prin opţiune a codului de TVA? (12.12.2017) (3.913 vizualizări)
- Ce avantaje vor avea contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie 2017? (01.09.2017) (4.302 vizualizări)
- Cât este în prezent impozitul pe tranzacţiile imobiliare? (04.04.2017) (8.835 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului "Prima Chirie" (25.05.2017)
- Adrian Vasilescu, BNR: "Avem nevoie de o strategie de locuire" (24.05.2017)
- AFI Europa România a înregistrat un venit operaţional net de 12,2 mil. € în T1 (23.05.2017)
- BCR atrage 10.000 de noi clienţi de Mobile Banking în fiecare lună (22.05.2017)
- Ministrul Agriculturii: "Legea risipei alimentare trebuie modificată, de aceea nu sunt încă norme de aplicare" (21.05.2017)
- SAL-Fin: Peste jumătate dintre cererile de soluţionare a litigiilor au fost rezolvate (20.05.2017)
- ANPC a dat amenzi de peste 126.000 lei în complexul Dragonul Roşu (19.05.2017)
- Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea (18.05.2017)
- AOAR: Guvernul trebuie să identifice surse reale şi sustenabile de majorare a veniturilor bugetare (17.05.2017)
- Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depăşit numărul de cartele preplătite active (17.05.2017)


Copyright ©2011-2018 Pandora Impex SRL.