Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2018
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2019
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2018
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Modificări ale Codului fiscal, Codului de procedură fiscală şi taxei auto aduse de OUG 25/2018


După cum v-am informat, în Monitorul Oficial nr.291 din 30 martie 2018, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

A. Modificări la Codul fiscal
Impozitul pe profit
- Contribuabilii care efectuează sponsorizări vor avea obligaţia de a depune o declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
- Microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi au cel puţin 2 salariaţi pot opta, o singură dată, să plătească impozit pe profit începând cu trimestrul în care aceste condiţii sunt îndeplinite cumulativ, opţiunea fiind definitivă atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile. Calculul şi plata impozitului pe profit se va efectua luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv. Prevederea se aplică începând cu 1 aprilie 2018.
- Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
- Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări vor avea obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor.

Impozitul pe venit
- Pentru persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului, plătitorii veniturilor au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul la sursă, impozitul fiind final. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, se declară şi se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare.
- Persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul pe venit, după cum urmează:
a) în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

B. Modificări la Codul de procedură fiscală
- În cazul decontului cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilul care beneficiază de o eşalonare la plată, organul fiscal central va rambursa taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.
- În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi capacitatea financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată se menţionează de debitor în cererea depusă pentru acordarea eşalonării (contribuabilul nu mai trebuie să mai depună programul de restructurare sau de redresare financiară). Organul fiscal verifică şi constată situaţia de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti din informaţiile prezentate de debitor în cerere şi/sau din informaţii şi/sau documente relevante deţinute de organul fiscal.
- În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, cererea de eşalonare poate fi însoţită de o propunere de grafic de eşalonare la plată.
- Pentru debitorii care nu deţin bunuri în proprietate, cererea de eşalonare se soluţionează de organul fiscal în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.
- În cazul debitorilor care nu deţin bunuri în proprietate, nu se emite acord de principiu privind eşalonarea la plată.
- Pentru debitorii care nu deţin bunuri în proprietate, dobânzile se datorează, se calculează şi se comunică pentru obligaţiile fiscale principale eşalonate la plată, după finalizarea eşalonării la plată sau, după caz, la data pierderii valabilităţii eşalonării la plată.

C. Modificări la procedura de restituire a taxelor auto
- Restituirea taxelor auto se va face doar în baza cererii de restituire în care se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei auto.
- Solicitantul nu mai trebuie să anexeze la cerere niciun alt document.
- Dispoziţiile de mai sus se aplică şi cererilor aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


Data publicării: 02.04.2018 (3.908 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 4-10 februarie 2019 (11.02.2019) (1.122 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 28 ianuarie-3 februarie 2019 (04.02.2019) (1.720 vizualizări)
- Formularul 204 „Declarația anuală de venit pentru asocieri” (29.01.2019) (882 vizualizări)
- Norme de aplicare conturi „Junior Centenar” (28.01.2019) (1.149 vizualizări)
- Noutăți legislative cu incidență fiscală în perioada 21-27 ianuarie 2019 (28.01.2019) (1.416 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Cum aflăm IBAN-ul contului unic pentru plata obligațiilor fiscale din declarația unică (07.12.2018) (3.259 vizualizări)
- Este obligatoriu registrul unic de control pentru PFA? (27.12.2017) (8.708 vizualizări)
- Se va folosi formularul 700 pentru anularea prin opţiune a codului de TVA? (12.12.2017) (4.082 vizualizări)
- Ce avantaje vor avea contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie 2017? (01.09.2017) (4.391 vizualizări)
- Cât este în prezent impozitul pe tranzacţiile imobiliare? (04.04.2017) (10.559 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului "Prima Chirie" (25.05.2017)
- Adrian Vasilescu, BNR: "Avem nevoie de o strategie de locuire" (24.05.2017)
- AFI Europa România a înregistrat un venit operaţional net de 12,2 mil. € în T1 (23.05.2017)
- BCR atrage 10.000 de noi clienţi de Mobile Banking în fiecare lună (22.05.2017)
- Ministrul Agriculturii: "Legea risipei alimentare trebuie modificată, de aceea nu sunt încă norme de aplicare" (21.05.2017)
- SAL-Fin: Peste jumătate dintre cererile de soluţionare a litigiilor au fost rezolvate (20.05.2017)
- ANPC a dat amenzi de peste 126.000 lei în complexul Dragonul Roşu (19.05.2017)
- Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea (18.05.2017)
- AOAR: Guvernul trebuie să identifice surse reale şi sustenabile de majorare a veniturilor bugetare (17.05.2017)
- Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depăşit numărul de cartele preplătite active (17.05.2017)


Copyright ©2011-2019 Pandora Impex SRL.