Pagina principală  | Articole  | Întrebări şi răspunsuri  | Calculator salarii  | Profesionişti contabili  | Experţi contabili judiciari  | Contact 
Legături utile
- Calendarul obligaţiilor fiscale în 2018
- Codul fiscal cu norme 2016 actualizat în 2018
- Codul de procedură fiscală 2016 actualizat în 2018
- Legea contabilităţii republicată

- Convenţii de evitare a dublei impuneri

- Ministerul Finanţelor Publice
- ANAF

- Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Nou!
Am înfiinţat un grup de discuţii pe Facebook în care veţi afla noutăţi contabile, veţi putea adresa întrebări şi veţi putea răspunde colegilor de profesie, împărtăşindu-vă experienţa. Adresa grupului este www.facebook.com/groups/grupcontabilitate/. Vă aşteptăm!

Comunicat ANAF referitor la livrările de bunuri prin organele de executare silită


Potrivit prevederilor art.319, alin.(18) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pot fi emise facturi de către un terţ în numele şi în contul furnizorului/prestatorului în condiţiile stabilite prin normele metodologice, cu excepţia situaţiei în care partea terţă este stabilită într-o ţară cu care nu există niciun instrument juridic referitor la asistenţă reciprocă.

În aplicarea acestei prevederi la pct.96, alin.(5) din normele metodologice se menţionează următoarele:

Organe de executare silită reprezintă persoanele abilitate prin lege să efectueze procedura de executare silită.

A - Prevederi privind obligaţiile organelor de executare silită

Facturarea:

În cazul bunurilor supuse executării silite care sunt livrate prin organele de executare silită, factura de executare silită:
- se întocmeşte de către organele de executare silită pe numele şi în contul debitorului executat silit,
- va cuprinde menţiunea cu privire la faptul că facturarea este realizată de organul de executare silită,
- conţine, pe lângă informaţiile prevăzute la art.319, alin.(20) din Codul fiscal, numele şi datele de identificare ale organului de executare silită prin care se realizează livrarea bunurilor.

Originalul facturii se transmite cumpărătorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit.

Organele de executare silită emit facturi cu TVA:
- numai în cazul operaţiunilor taxabile şi
- numai dacă debitorul este înregistrat în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal sau a fost înregistrat în scopuri de TVA şi i s-a anulat înregistrarea conform art.316, alin.(11), lit.a)-e) şi h) din Codul fiscal.

În cazul operaţiunilor pentru care se aplică taxare inversă nu se înscrie TVA pe factură, ci se va înscrie menţiunea "taxare inversă”; taxarea inversă se aplică numai în situaţia în care este respectată condiţia obligatorie de la art.331, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art.316.

În situaţia în care debitorul executat silit aplică sistemul TVA la încasare, organul de executare silită înscrie pe factură menţiunea "TVA la încasare".

Dacă la data livrării debitorul executat silit nu este înregistrat în scopuri de TVA ca urmare a anulării codului său de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art.316, alin.(11), lit.a)-e) şi h) din Codul fiscal, organul de executare silită are obligaţia să emită factura cu TVA dacă livrarea bunurilor ar fi fost taxabilă în situaţia în care respectivul debitor executat silit ar fi fost înregistrat în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal.

În cazul operaţiunilor scutite, respectiv livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri, debitorul executat silit poate să opteze pentru taxare conform art.292, alin.(3) din Codul fiscal, prin depunerea notificării prevăzute la pct.58 din norme.

Încasarea şi plata TVA:

- Dacă organul de executare silită, încasează contravaloarea bunurilor, inclusiv TVA de la cumpărător sau de la adjudecatar, are obligaţia să vireze la bugetul de stat TVA încasată de la cumpărător ori adjudecatar . Termen: 5 zile lucrătoare de la data adjudecării.

Organul de executare silită transmite debitorului executat silit o copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata TVA.

- Dacă cumpărătorul sau adjudecatarul are obligaţia să plătească la unităţile Trezoreriei Statului TVA aferentă bunurilor cumpărate, organului de executare silită nu îi mai revin obligaţii referitoare la plata taxei.

Organul de executare silită sau, după caz, cumpărătorul/adjudecatarul transmite debitorului executat silit o copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata TVA.

- Prevederile de mai sus referitoare la încasarea şi plata taxei nu se aplică pentru situaţiile în care se aplică taxarea inversă, fiind aplicabile în acest caz regulile specifice referitoare la taxarea inversă.

Înregistrarea şi evidenţierea în decont:

Organele de executare silită:
- înregistrează TVA din facturile pentru operaţiuni de executare silită emise în alte conturi contabile decât cele specifice taxei pe valoarea adăugată;
- dacă organul de executare silită este persoană înregistrată în scopuri de TVA, acesta nu evidenţiază în decontul propriu de taxă operaţiunile respective.

B - Prevederi privind obligaţiile debitorul executat silit:

- înregistrează în evidenţa proprie operaţiunea de livrare de bunuri pe baza facturii transmise de organele de executare silită, inclusiv TVA colectată aferentă, dacă este cazul.
- pe baza documentului de plată a TVA transmis de organele de executare silită debitorul executat silit evidenţiază în Decontul de TVA suma TVA achitată, cu semnul minus, la rândul de regularizări taxă colectată.

Excepţie: Dacă debitorul executat silit nu este înregistrat la data livrării în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal ca urmare a anulării codului său de înregistrare în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute la art.316, alin.(11), lit.a)-e) şi h) din Codul fiscal, acesta înregistrează în evidenţa proprie factura şi, după caz, TVA colectată aferentă, precum şi documentul de plată a TVA, în primul decont depus în calitate de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal.

Debitorul executat silit care aplică sistemul TVA la încasare aplică în mod corespunzător prevederile legale referitoare la acest sistem, iar pentru situaţiile referitoare la taxarea inversă, se aplică regulile specifice referitoare la aceasta.


Data publicării: 19.07.2017 (1.379 vizualizări)


comentarii


Articole recente
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 11-17 iunie 2018 (18.06.2018) (1.264 vizualizări)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 4-10 iunie 2018 (11.06.2018) (1.397 vizualizări)
- Deschidere cont pentru contribuţia asigurătorie pentru muncă la Trezorerie (06.06.2018) (3.452 vizualizări)
- Nesancţionarea temporară pentru neutilizarea noilor case de marcat (05.06.2018) (2.066 vizualizări)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 28 mai-3 iunie 2018 (04.06.2018) (1.806 vizualizări)Întrebări şi răspunsuri recente
- Este obligatoriu registrul unic de control pentru PFA? (27.12.2017) (6.686 vizualizări)
- Se va folosi formularul 700 pentru anularea prin opţiune a codului de TVA? (12.12.2017) (3.585 vizualizări)
- Ce avantaje vor avea contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA de la 1 octombrie 2017? (01.09.2017) (4.091 vizualizări)
- Cât este în prezent impozitul pe tranzacţiile imobiliare? (04.04.2017) (6.660 vizualizări)
- Există obligaţia angajatorilor de a se înregistra ca operatori de date cu caracter personal? (16.03.2017) (5.139 vizualizări)


Abonare newsletter
Nume:
E-mail:


Ştiri financiare
- Guvernul a aprobat normele de aplicare a programului "Prima Chirie" (25.05.2017)
- Adrian Vasilescu, BNR: "Avem nevoie de o strategie de locuire" (24.05.2017)
- AFI Europa România a înregistrat un venit operaţional net de 12,2 mil. € în T1 (23.05.2017)
- BCR atrage 10.000 de noi clienţi de Mobile Banking în fiecare lună (22.05.2017)
- Ministrul Agriculturii: "Legea risipei alimentare trebuie modificată, de aceea nu sunt încă norme de aplicare" (21.05.2017)
- SAL-Fin: Peste jumătate dintre cererile de soluţionare a litigiilor au fost rezolvate (20.05.2017)
- ANPC a dat amenzi de peste 126.000 lei în complexul Dragonul Roşu (19.05.2017)
- Comisia de recepţie a construcţiilor nu mai poate recomanda amânarea recepţiei, ci doar admiterea sau respingerea (18.05.2017)
- AOAR: Guvernul trebuie să identifice surse reale şi sustenabile de majorare a veniturilor bugetare (17.05.2017)
- Numărul de abonamente de telefonie mobilă a depăşit numărul de cartele preplătite active (17.05.2017)


Copyright ©2011-2018 Pandora Impex SRL.